: p h o t o n o t e s :
Showing posts with label miesiąc fotografii. Show all posts
Showing posts with label miesiąc fotografii. Show all posts

Saturday, July 20, 2013

archiwum #3


Okularnicy, lipiec 1974


(do przeszukiwania domowych archiwów zainspirował Miesiąc Fotografii i projekt Album rodzinny Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę")