: p h o t o n o t e s :
Showing posts with label akacja. Show all posts
Showing posts with label akacja. Show all posts

Tuesday, September 17, 2013

AkacjaBabcia o akacjach na swoim podwórku:

"Jakie tam były wielkie akacje! I brzózka była. Dziadek zasadził. I był jeszcze metr podwórka, ale sprzedałam, żeby bratu Jankowi wesele wyprawić."